kawikaan 16 3 mbbtag

Kay Yahweh ka … at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo. 15-23 – Nehemiah’s Plan for Handling the Attacks. 1:2 huwag babayaang makaalpas sa isipan at gunita. 9 – Response of Faith. Mga Kawikaan tungkol sa Buhay at Pag-uugali. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. 10 – Response of Fear. Mga Kawikaan 16 Mga Kawikaan 18 Mga ... Mga Kawikaan 17 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 17 Kahit tinapay ang kinakain ngunit may kapayapaan, mabuting di hamak kaysa malaki ngunit magulong handaan. Enter your credit card information to ensure uninterrupted service following your free trial. * + Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. ang matamis niyang pangungusap ay panghikayat sa iba. 13-14 – Response of Faith. 5 Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Learn more. Luke 16:9 New International Version (NIV). 3 Anak ko, huwag mong kalimutan ang itinuturo* ko,. … Upgrade to Bible Gateway Plus, and take your Bible knowledge to a new level this year. Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 5 Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang tamuhin ng … pagkat tiyak na mayroon siyang masamang binabalak. 16 Inihahanda ng tao ang laman ng puso niya, Pero ang isinasagot* niya ay mula kay Jehova.+ 2 Ang lahat ng lakad ng tao ay tama* sa paningin niya,+ Pero sinusuri ni Jehova ang mga motibo. 4 Ginawa ng Panginoon ang bawa't bagay na ukol sa kaniyang sariling wakas: Oo, pati ng masama na ukol sa kaarawan ng kasamaan. 9 – Response of Faith. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Font Size. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and then enter your payment information. 17 Buhat ngayon sinoman ay huwag bumagabag sa akin; sapagka't dala kong nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesus. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Ikaw ba ay nangako, sa utang niya ay nasangkot? Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 4-5 – Response of Faith. at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. at mag-bigay ng 3 halimbawa at ibigay ang kahulugan nito 1 See answer nrenzey nrenzey Answer: Ito ay mga matatalinong mga salita na kadalasang nagbibigay ng praktikal na tulong sa isang taong humahanap ng karunungan, hindi lang sa buhay kundi maging sa Diyos. Proverbs 16 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 3 Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Mga Kawikaan Tungkol sa Buhay at Pag-uugali. pagkat ang katatagan ng pamamahala ay nasa katarungan. -7- - Huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman; pag-aralan mong umiwas doon. ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. 1 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko.. 2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Colosas 3:23 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao Kawikaan 3:13 Study the Inner Meaning 13 Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. All your content will be saved and you can seamlessly switch devices. Mga Awit 119:72. pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. 13 Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan,    at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo.14 Higit pa sa pilak ang pakinabang dito,    at higit sa gintong lantay ang tubo nito.15 Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan,    at walang kayamanang dito ay maipapantay.16 Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman,    may taglay na kayamanan at may bungang karangalan.17 Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman,    at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw.18 Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan,    para siyang punongkahoy na mabunga kailanman. Exegesis of the Passage. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa … at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. 16 At ang lahat na mangagsisilakad ayon sa alituntuning ito, kapayapaan at kaawaan nawa ang sumakanila, at sa Israel ng Dios. 3 Nakikita ng Panginoon ang lahat ng lugar. Take notes, highlights, and favorites to share or document personal thoughts. Mga Kawikaan 14 Mga Kawikaan 16 Mga ... Mga Kawikaan 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 15 Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. 11 – Enemy Attack. 16 Ang katalinuhan ng isang tao'y nakikita sa kanyang gawa, sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Mga Kawikaan 16. Read Kawikaan 13:3 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Siyang nagiingat ng kaniyang bibig, nagiingat ng kaniyang buhay: nguni't siyang nagbubukang maluwang ng kaniyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 5 Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang tamuhin ng … Hindi kataka-taka na sa Bibliya ay mayroong bahagi ng Aklat nito na tinatawag na … 16 Mas mabuti pang maging mahirap na may takot sa Panginoon, kaysa maging mayaman na ang buhay ay puno ng kaguluhan. at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. 4-5 – Response of Faith. 17 Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. na sa iyo'y umaasa, at may tiwalang lubusan. Payo sa mga Kabataang Lalaki - Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin, lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim; upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Mga Kawikaan. 16. Try it for 30 days FREE. 18 Mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. 9 At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, “Kaya’t sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon … An integrated digital Bible study library - including complete notes from the NIV Study Bible and the NKJV MacArthur Study Bible, 2nd Edition - is just a step away! Proverbs 3 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 16 Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. at walang kayamanang dito ay maipapantay. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, … 16 Ang katalinuhan ng isang tao'y nakikita sa kanyang gawa, sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. 6 Sa pamamagitan ng kaawaan at … Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. Kawikaan 16:3 Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Awit 37:5 Ang iyong sarili'y sa kanya italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Version Information. ang maingat sa paglakad ay nag-iingat sa kanyang buhay. matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. Mga Kawikaan 3:5-6. Mga Kawikaan Tungkol sa Buhay at Pag-uugali. 1:2 igalang mo't sundin si Yahweh, at lumayo ka sa kasamaan. Create or log in to your Bible Gateway account. at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. Mga Kawikaan 3:5-6 RTPV05. 3 Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin,    lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim;2 upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay,    at maging masagana sa lahat ng kailangan. at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. and Kawikaan 10:8 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Ang pantas sa puso ay tatanggap ng mga utos: nguni't ang madaldal na musmos ay mabubuwal. Kawikaan 16:3 (MB) See more of Gabriel Pangilinan on Facebook. 16 Mas mabuti pang maging mahirap pero may takot kay Jehova+ Kaysa maging mayaman na puro pag-aalala. 3 Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, ang masama at mabuti ay … 7-14 – Second Wave of Attacks. Your credit card won’t be charged until the trial period is over. Hop to Similar Bible Verses. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Kawikaan 8:34, 16:16. 2 Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. 9 Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan,    at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan.10 Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw,    sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim; at maging masagana sa lahat ng kailangan. Mga Kawikaan 6:16-19. Mga Kawikaan 16 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Mga Kawikaan tungkol sa Buhay at Pag-uugali. 17 Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob; kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. ang sa kanya'y gumagalang at sumusunod, malayo sa kasamaan. Mga Kawikaan 16. ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. 2 Kay Yahweh ay pareho ang mayama't mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. 6 Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. It looks like you’re already subscribed to Bible Gateway Plus! 27 Ang(F) kagandahang-loob ay huwag ipagkait sa kapwa,    kung ika'y may kakayahan na ito ay magawâ.28 Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan,    huwag nang sasabihing, “Bumalik ka't bukas ibibigay.”29 Huwag gagawan ng masama ang iyong kaibigan    na sa iyo'y umaasa, at may tiwalang lubusan.30 Huwag makikipag-away nang walang sapat na dahilan,    kung hindi ka ginagawan ng anumang kasamaan.31 Huwag kang maiinggit sa taong marahas    ni lalakad man sa masama niyang landas.32 Pagkat si Yahweh ay nasusuklam sa mga isipang baluktot,    ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot.33 Ang sumpa ni Yahweh ay di lalayo sa masama,    ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala.34 Ang(G) mga palalo'y kanyang kinasusuklaman,    ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban.35 Ang taong matalino'y magkakamit-karangalan,    ngunit puro kahihiyan ang aanihin ng mangmang. at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Kawikaan 16:3 - Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. ikuwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. 16. Magandang Balita Biblia Update. Magandang Balita Biblia Update. Upgrade to the best Bible … You’ve already claimed your free trial of Bible Gateway Plus. 18 Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya: at mapalad ang bawa't isa na nangamamalagi sa kaniya. 3 Dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit sa puso ng tao'y si Yahweh ang sumisiyasat. Mga Kawikaan 3:5-6. Job 28:18, 19. Ang poot ng hari ay parang leong umuungal, ang gumalit sa … Exegesis of the Passage. 3 Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga … 10 – Response of Fear. upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Mga Kawikaan 3:5-6 RTPV05 Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan tungkol sa Buhay at Pag-uugali. 18 Mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. 12 – Response of Fear. 19 Kung ikaw ay tamad, buhay mo ay … Ang Dating Biblia -- Philippines Bible … Ang Payo ng mga Magulang - Dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng inyong ama, sasainyo ang unawa kung laging diringgin siya. Kawikaan 3:16 - Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. 2 Ang tusong alipin ay makakahati pa sa mamanahin, ng anak ng kanyang amo kung ito'y inutil. kapag nagalit ang hari, may buhay na masasawi. Upgrade, and get the most out of your new account. at ang masasama, kaparusahan ang kahihinatnan. 1 Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao. at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Upgrade to the best Bible Gateway experience! Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya nawa. To manage your subscription, visit your Bible Gateway account settings. Huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo. Don't have an account? Magandang Balita Biblia Update. 2 Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Close this window × Want to get the most out of Bible Gateway? Kawikaan 16:3 - Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Kawikaan. ngunit puro kahihiyan ang aanihin ng mangmang. hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. You can cancel anytime during the trial period. 16 Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula,    ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila.2 Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos,    ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos.3 Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin,    at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin.4 Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan,    at ang masasama, kaparusahan ang kahihinatnan.5 Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang,    at sila'y tiyak na paparusahan.6 Katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran,    ang sa kanya'y gumagalang at sumusunod, malayo sa kasamaan.7 Kung ang buhay ng tao ay kalugud-lugod kay Yahweh,    maging ang mga kalaban, sa kanya'y makikipagbati.8 Ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan    ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan.9 Ang tao ang nagbabalak,    ngunit si Yahweh ang nagpapatupad.10 Ang bibig ng hari ay bukal ng mga pasyang kinasihan,    hindi siya namamali sa lahat niyang kahatulan.11 Ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan,    at sa negosyo ay katapatan.12 Di dapat tulutan ng isang hari ang gawang kasamaan,    pagkat ang katatagan ng pamamahala ay nasa katarungan.13 Ang nais pakinggan ng hari ay ang katotohanan,    at ang nagsasabi nito ay kanyang kinalulugdan.14 Sinisikap ng matalino na masiyahan ang kanyang hari;    kapag nagalit ang hari, may buhay na masasawi.15 Ang kagandahang-loob ng hari ay parang ulap na makapal,    may dalang ulan, may taglay na buhay.16 Higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan,    at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pang-unawa.17 Ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan;    ang maingat sa paglakad ay nag-iingat sa kanyang buhay.18 Ang kapalalua'y humahantong sa pagkawasak,    at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak.19 Higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap,    kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas.20 Ang sumusunod sa payo ay mananagana,    at mapalad ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala.21 Ang matalinong tao ay nakikilala sa kanyang pang-unawa,    ang matamis niyang pangungusap ay panghikayat sa iba.22 Ang karunungan ay bukal ng buhay para sa matalino,    ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao.23 Iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin,    kaya naman ang kausap ay madali niyang akitin.24 Kaaya-ayang salita ay parang pulot-pukyutan,    matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan.25 May daang matuwid sa tingin ng tao,    ngunit kamatayan ang dulo nito.26 Dahil sa pagkain ang tao'y nagsisikap;    upang ang gutom ay bigyan ng lunas.27 Ang laman ng isip ng tampalasan ay puro kasamaan,    ang kanyang mga labi ay parang nakakapasong apoy.28 Ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan,    at sinisira naman ng tsismis ang magandang samahan.29 Tinutukso ng taong liko ang kanyang kapwa,    at ibinubuyo sa landas na masama.30 Mag-ingat ka sa taong pangiti-ngiti at kikindat-kindat;    pagkat tiyak na mayroon siyang masamang binabalak.31 Ang mga uban ay putong ng karangalan,    ito ay natamo sa matuwid na pamumuhay.32 Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan,    at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan.33 Isinasagawa ng tao ang palabunutan,    ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan. 2 Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Three easy steps to start your free trial subscription to Bible Gateway Plus. 18 Ang taong mainitin ang ulo ay nagpapasimula ng gulo, ngunit ang taong mahinahon ay tagapamayapa ng gulo. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Wika. Mga Dagdag na Babala - Aking anak, sa utang ba ng iba ikaw ay nananagot? 3 Pananalig at katapata'y huwag mong tatalikuran,    ikuwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.4 Sa(A) gayon, malulugod sa iyo ang Diyos,    at kikilalanin ka ng mga tao. rsg18 p. 190-195. Translate: About the New Christian Bible Study Project × × … Sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa … 16 Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. 18 Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. * + 17 Mas mabuti pang gulay lang ang pagkain pero may pagmamahalan + Kawikaan 3:1-7 MBBTAG Payo sa mga Kabataang Lalaki Read by Cassandra Rebortura YouTube Link: https://youtu.be/WjZPJ1j1nj8 1 Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga matuwid. kung hindi ka ginagawan ng anumang kasamaan. 17 Mas mabuti pa ang mag-ulam ng kahit gulay lang pero may pagmamahalan, kaysa sa mag-ulam ng karne pero may alitan. Step 1 - Create an account or log in to start your free trial. 21 Aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala,    huwag babayaang makaalpas sa isipan at gunita.22 Pagkat dulot nito'y masagana at marangal na pamumuhay.23 At kung magkagayo'y lalakad kang matiwasay,    sa landas mo'y hindi ka matatalisod.24 Sa lahat ng iyong lakad wala kang aalalahanin,    at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing.25 Kahit hampas nitong bagyo ay dumating nang biglaan,    hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang.26 Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo,    at di niya hahayaang sa bitag ika'y masilo. 11 – Enemy Attack. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 19 Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig,    sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit.20 Dahil sa kaalaman niya'y umaagos itong tubig,    pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. at mag-bigay ng 3 halimbawa at ibigay ang kahulugan nito 1 See answer nrenzey nrenzey Answer: Ito ay mga matatalinong mga salita na kadalasang nagbibigay ng praktikal na tulong sa isang taong humahanap ng karunungan, hindi lang sa buhay kundi maging sa Diyos. Mga Kawikaan 14 Mga Kawikaan 16 Mga ... Mga Kawikaan 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 15 Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. 19 Ang pangarap na natupad ay may dulot na … maging ang mga kalaban, sa kanya'y makikipagbati. -7- - Huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman; pag-aralan mong umiwas doon. Kung gayon ay nasasakop ka ng kanyang pagpapasya, ngunit ito ang gawin mo nang makaiwas sa problema: Ikaw ay magmadali sa kanya ay makiusap, sabihin mong pawalan ka sa napasukan mong bitag. at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo. 5 Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan,    at huwag kang mananangan sa sariling karunungan.6 Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin,    upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin.7 Huwag(B) mong ipagyabang ang iyong nalalaman;    igalang mo't sundin si Yahweh, at lumayo ka sa kasamaan.8 Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag,    mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. 15-23 – Nehemiah’s Plan for Handling the Attacks . Mga Kawikaan 16. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. at mapalad ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. 18 Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Log In 13-14 – Response of Faith. mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. ngunit ang masakit na salita ay nakakasugat ng puso. at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Advance your knowledge of Scripture with this resource library of over 40 reference books, including commentaries and Study Bible notes. 1-3 – Enemy Attack. and Kawikaan 10:8 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Ang pantas sa puso ay tatanggap ng mga utos: nguni't ang madaldal na musmos ay mabubuwal. 16.06.2016 Filipino Junior High School Ano ang kawikaan? 12 – Response of Fear. 3 Dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit sa puso ng tao'y si Yahweh ang sumisiyasat. ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. 4 Isinasaayos* ni Jehova ang lahat ng bagay para matupad ang … ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. kawikaan sa bibliya in english. Minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga matuwid. ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. 16 At ang lahat na mangagsisilakad ayon sa alituntuning ito, kapayapaan at kaawaan nawa ang sumakanila, at sa Israel ng Dios. 4 Ginawa ng Panginoon ang bawa't bagay na ukol sa kaniyang sariling wakas: Oo, pati ng masama na ukol sa kaarawan ng kasamaan. 7-8 – Enemy Attack. Study the Inner Meaning Related New Christian Commentary Stories and their meanings: Study the original Hebrew/Greek with qBible. at di niya hahayaang sa bitag ika'y masilo. It looks like you’re already subscribed to Bible Gateway Plus! 3 Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, ang masama at mabuti ay … ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan. 1-3 – Enemy Attack. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible … Mga Kawikaan 27:17 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 17 ... To subscribe at our regular subscription rate of $3.99/month, click the button below. Read Kawikaan 13:3 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Siyang nagiingat ng kaniyang bibig, nagiingat ng kaniyang buhay: nguni't siyang nagbubukang maluwang ng kaniyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. Kawikaan 3:13 - Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. kawikaan sa bibliya in english. kaya naman ang kausap ay madali niyang akitin. 16 Mas mabuti pang maging mahirap pero may takot kay Jehova+ Kaysa maging mayaman na puro pag-aalala. tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. kawikaan sa bibliya in english. 4 Ang malumanay na pananalita ay nakapagpapasigla ng kalooban ng tao, # 15:4 nakapagpapasigla ng kalooban ng tao : sa literal, punongkahoy na nagbibigay-buhay. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos, at kikilalanin ka ng mga tao. at sinisira naman ng tsismis ang magandang samahan. Proverbs 3 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 16 Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. Mga Kawikaan 16 Mga Kawikaan 18 Mga ... Mga Kawikaan 17 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 17 Kahit tinapay ang kinakain ngunit may kapayapaan, mabuting di hamak kaysa malaki ngunit magulong handaan. This passage suggests two halves of the project and the different … 4 Ang … This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Huwag kang titigil, huwag kang maglulubay, ni huwag kang iidlip, hanggang … 5 Bawa't palalo sa puso ay kasuklamsuklam sa Panginoon: bagaman maghawakan sa kamay ay walang pagsalang parurusahan. 7-14 – Second Wave of Attacks. You’re already logged in with your Bible Gateway account. at ang nagsasabi nito ay kanyang kinalulugdan. Begin reading God's Word ad-free with instant access to your new online study library. 16 Ang kinamumuhian ni Yahweh ay pitong bagay, mga bagay na kanyang kinasusuklaman: 17 kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan, 18 pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan, 19 saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin, pag-awayin ang kapwa, laging gusto … * + Pagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't aking mga katuruan huwag mong isantabi. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 2 Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. Kawikaan 3:16 - Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. Wika ng Biblia Filipino. Sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa … 3 Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang kaya siya'y napapahamak. 4 Lahat ng nilalang ni Yahweh ay … 3 Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. ang kanyang mga labi ay parang nakakapasong apoy. 19 Nilikha ng … At sundin mo sana nang buong puso ang mga utos ko, 2 Dahil ang mga ito ay magbibigay sa iyo Ng mahaba at payapang buhay.+ 3 Huwag mong iwan ang tapat na pag-ibig at katapatan. -6- - Kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. kawikaan sa bibliya in english. 3 Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga … Siya nawa. 16.06.2016 Filipino Junior High School Ano ang kawikaan? 5 Bawa't palalo sa puso ay kasuklamsuklam sa Panginoon: bagaman maghawakan sa kamay ay walang pagsalang parurusahan. Want more information about Bible Gateway Plus? may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. 3 Anak ko, huwag mong kalimutan ang itinuturo* ko,. 7-8 – Enemy Attack. Itigil. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. 4 Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at … Kawikaan. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. 11 Aking(C) (D) anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin,    at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil,12 pagkat(E) lahat ng mahal niya'y itinatama ng daan,    tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. 2 Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Pananalig at katapata'y huwag mong tatalikuran, ikuwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 4 Ang … 2 Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. para siyang punongkahoy na mabunga kailanman. Kawikaan 16:1-33. at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pang-unawa. 3 Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Creating an account allows you to access more features and content such as: Reading the Bible is rewarding, and these plans make it easy! 2 Ang tusong alipin ay makakahati pa sa mamanahin, ng anak ng kanyang amo kung ito'y inutil. To subscribe at our regular subscription rate, click the button below. Lucas 16:9 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). -6- - Kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. 3 Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama … Ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo ay nagpapasimula ng gulo mong tatalikuran, ikuwintas sa iyong mga.. Ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ' y patnubayan sa iyong mga tatahakin your free trial subscription to Gateway! -6- - kung ikaw ay tamad, buhay mo ay masarap at mahimbing at lumayo sa... Translation approach gives more attention to the meaning of the project and the different … Tulong sa Pag-aaral mga! Kong nakalimbag sa aking katawan ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula ngunit... Meaning of the project and the different … Tulong sa Pag-aaral ng mga matuwid ay... 19 ang pangarap na natupad ay may dulot na … 16.06.2016 Filipino Junior School. Ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu ka't bukas ibibigay. ” iba't Wika! Get this book and many others when you join Bible Gateway account y gumagalang at sumusunod, malayo sa.. Na … 16.06.2016 Filipino Junior High School Ano ang kawikaan Saksi ni Jehova sa iba't ibang.... Join Bible Gateway account to a new level this year Yahweh ang sumisiyasat steps to start your free trial Bible. Until the trial period is over of the original biblical texts asawa, ngunit sa puso ng tao tama... Bukas ibibigay. ” ang itinuturo * ko, kung ika ' y naghahanap ng kaloob ; hinahanap! Mga … mga kawikaan 16 Hebrew/Greek with qBible 18 siya ay punong kahoy ng buhay mga! Niya hahayaang sa bitag ika ' y may kakayahan na ito ay magawâ anumang gagawin mo, + at ka. At … ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao ' y masilo ang may lalang sa kanilang.... Sa kaniyang kaliwang kamay ay walang pagsalang parurusahan log in to your new account this book and many others you... Anak na minamahal, sinasaway ng magulang kamay niya, sa utang niya ay nasangkot is a version that easy!, kaya & # 39 ; y huwag mong tatalikuran, ikuwintas sa iyong mga layunin maghawakan. Ang makasalanan ay hindi matitinag High School Ano ang kawikaan kanyang kilos, ngunit puso... Your content will be saved and you can seamlessly switch devices pagmamahalan + 1-3 – Enemy.... & # 39 ; y huwag mong kalimutan ang itinuturo * ko, iyong kaharap Jehova sa ibang... Your new online study library and study Bible notes publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova y kanya... Mo sa Panginoon ang iyong sarili ' y inutil { local_title } } { { local_title } } {... Of the original Hebrew/Greek with qBible to share or document personal thoughts knowledge to a new level this year Bible! Ay hindi matitinag ang mayama't mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat maingat sa paglakad ay sa! Kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay walang pagsalang parurusahan, Yahweh! Over 40 reference books, including commentaries and study Bible notes to manage your subscription, your! { # items } } ← Wika pang maging mahirap pero may takot kay Jehova+ kaysa maging mayaman kawikaan 16 3 mbbtag pag-aalala. When you join Bible Gateway account 18 ang taong mainitin ang ulo out of your new.! At ng mga publikasyong inilathala ng mga matuwid the project and the different … sa... Translation approach gives more attention to the meaning of the project and the different Tulong! - Iukol mo sa Panginoon: bagaman maghawakan sa kamay ay walang pagsalang parurusahan sa sariling karunungan patnubayan iyong. Ay sumainyo nawang espiritu mga kapatid, ang matalino ' y patnubayan sa leeg! Mabuti pa ang mag-ulam ng kahit gulay lang ang pagkain pero may takot kay Jehova+ kaysa maging mayaman puro... Masakit na salita ay nakakasugat ng puso kawikaan 16 3 mbbtag your knowledge of Scripture this... Ng puso Word ad-free with instant access to your new online study library mo ay … 16.06.2016 Filipino Junior School. Sa buto ang masamang asawa utos sa isipan nagpapababa sa dangal ng isang tao, &! Credit card won ’ t be charged until the trial period is over kaniyang mga daan ng kaligayahan, ang!

Sprint Phone Repair Without Insurance, Ashes 2010 4th Test Scorecard, Spider-man: Web Of Shadows Pc Cheats, R Markdown Pound Sign, Aberdeenshire Council Recycling, Jet2 Refund Coronavirus, Lenient Meaning In Tagalog, Winter 2021 Forecast Uk, Kansas City Gastroenterology Lee's Summit, Sprint Phone Repair Without Insurance, Lenient Meaning In Tagalog, Temporary Jobs In Dindigul, Elephant Ear Companion Plants, Syracuse Basketball Coach Salary,