kawikaan 17:22 magandang balita

Ang humahatol sa walang kasalanan at ang umaayon sa kasamaan,kay Yahweh ay kapwa kasuklam-suklam. 22:6: Ecc. Magandang Balita Biblia Update. 23. Salin sa Magandang Balita Biblia: Kawikaan 10:7. Personal Application: Christmas time, parties and special event in my life, these are the times that I have to recall the people that I want to be with. 22. 11. Kawikaan 15:1-33—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. -7- Mabuti pang harapin ang inahing osong inagawan ng anakkaysa kausapin ang isang mangmang na lublob sa kahangalan. Kawikaan 14:1-35—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Kawikaan 15:14. Mga Kawikaan 10:22 RTPV05. Papuri sa Karunungan - Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan, at ang tinig ng unawa'y hindi pa ba napakinggan? Nagtataglay ng kaalaman ang maingat magsalita,ang mahinahon ay taong may pagkaunawa. Tumawa tungkol ito! 10. 1 Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin, lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim; 2 upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. 5. 2 May pagkakatulad * ang mayaman at mahirap: Pareho silang ginawa ni Jehova. 25. 3. Mga Kawikaan 22:6. Ang tusong alipin ay makakahati pa sa mamanahin,ng anak ng kanyang amo kung ito'y inutil. Tulong sa Pag-aaral. 3 Isipan ng hari'y mahirap malaman, ito'y sintaas ng langit, sinlalim ng karagatan. 2 Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. 23 Kung paanong ang hanging timog ay nagdadala ng ulan, nagdadala naman ng galit ang paninira ng karangalan. Wika ng Biblia Filipino. Mga Indise. Proverbs 17:22 in all English translations. Font Size. 4 Kapag ang pilak ay dalisay, may magagawa na ang panday. Nilalaman ng Kawikaan. (Kawikaan 23:20) Hindi naman ipinagbabawal ni Jehova ang pag-inom ng alak, pero dapat na katamtaman lang ito. Pero heto ang magandang balita: Malapit nang palitan ng gobyerno ng Diyos ang lahat ng gobyerno ng tao! 7. Ang pagpaparusa sa matuwid ay hindi makatuwiran,maging ang pagpapahirap sa taong buhay marangal. Pumunta sa nilalaman. Aalisin niya ang mga pagdurusa sa lupa. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. Ang pinong pananalita ay di mahahanap sa mangmang,ni ang kasinungalingan sa taong marangal. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan, na walang kasamang kabalisahan. 3 Huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo. Ang mga apo ay putong ng katandaan;ang karangalan ng mga anak ay ang kanilang magulang. This contemporary edition of the Bible has 40 years of faithful translation as its legacy. Magandang Balita Mula sa Diyos! Ang taong masama ay nakikinig sa payo ng masama,at ang sinungaling ay sumusunod sa baluktot na dila. 10 Baka ito ay malantad sa kaalaman ng madla at kayo'y malagay sa kahiya-hiya. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} 25 Narito pa ang mga kawikaan ni Solomon; tinipon at kinopya ng mga tauhan ni Hezekias na hari ng Juda. Tingnan Mga Kawikaan 20:17 sa konteksto 2 Kaluwalhatian ng Diyos na balutin ng hiwaga ang lahat ng bagay, at karangalan naman ng hari na ito'y saliksikin. Mga Kawikaan 22:6 … At di-magtatagal, bibigyan niya ng magandang kinabukasan ang mga tao sa bawat bansa. Umawit ng tungkol dito! RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. 20. 21 Hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. —Basahin ang Jeremias 29:11. ☰ KAWIKAAN 23 23-6- 1 Kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Ang masamang isipan ay hindi uunlad,ang sinungaling ay aabot sa kasawiang-palad. Mga Kawikaan 1 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Ang Kahalagahan ng mga Kawikaan. 2 Ang akala ng tao lahat ng kilos niya'y wasto, ngunit si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso. Mga Kawikaan 17 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) 1. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 6 Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki'y di niya ito malilimutan. Crossing the Sea - When Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country, though that was shorter. 21. Sa paniwala ng iba ang suhol ay parang salamangka;kaya lahat ay makukuha kung may pansuhol ka. Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Wika ng Biblia Filipino. 2. 28 Ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lunsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway. 15 Sa malumanay na pakiusap pusong bato'y nababagbag, sa pagtitiyaga pati hari ay nahihikayat. Ang anak na may unawa'y nakikinig sa kanyang ama,ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. 14 Ang taong puro pangako lamang ay parang ulap at hanging walang dalang ulan. 13. Bible Gateway Recommends. M GA K AWIKAAN NI S OLOMON (10:1–24:34) ... + Kaw 12:25; 17:22. 2. Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan, at ang malungkuti'y unti-unting namamatay. Ang aklat ng Mga Kawikaan ay kalipunan ng mga turo kung papaano mamuhay ng matuwid at kalugud-lugod sa Diyos. Mga Kawikaan 20:17 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Anumang nakuha sa pandaraya ay parang masarap na pagkain,ngunit kapag tumagal ay para kang kumain ng buhangin. Karunungan ang pangarap ng taong may unawa,ngunit ang isip ng mangmang ay pagala-gala. 26. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Mga Kawikaan 17:22 RTPV05. ( Awit 104:15; 1 Corinto 6:10 ) Malaking tulong sa atin ang mga simulain ng Bibliya dahil tinuturuan tayo nito na mag-ingat hindi lang sa ating mga ikinikilos kundi pati na sa ating mga iniisip. Kahit tinapay ang kinakain ngunit may kapayapaan,mabuting di hamak kaysa malaki ngunit magulong handaan. Mga Kawikaan 6 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Aking anak, sa utang ba ng iba ikaw ay nananagot? 11 Kapag angkop sa panahon ang salitang binigkas, para itong ginto sa lalagyang pilak. Masiyahan dito! 22 Sa gayo'y mailalagay mo siya sa kahihiyan at tatanggap ka pa ng gantimpala mula kay Yahweh. Ang alaala ng matuwid, mananatili kailan man, ngunit ang pangalan ng masama ay tiyak na mapaparam. Cross references. Huwag mong nasain ang pagkain ng … Ang Bantayan, 7/1/2006, p. 16. Version Information. 24. 27. 5 Kapag ang masamang tagapayo'y naalis sa paligid ng hari, ang katarungan ang mamamalagi. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. 17 Huwag mong dadalasan ang dalaw sa kapwa, baka siya mabagot at sa iyo'y magsawa. These editions have soft- and hardbound covers. 4. ... (Kawikaan 2:10-12) Halimbawa, sinasabi ng Bibliya na ang buhay ay regalo ng Diyos. Ang akala ng tao lahat ng kilos niya'y wasto,ngunit si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso. 28. 19. 8 Ang nakita mo'y huwag agad dalhin sa hukuman, baka sa bandang huli'y lumabas ka pang may kasalanan. Itigil. For God said, “If they face war, they might change their minds and return to Egypt.” So God led the people around by the desert road toward the Red Sea. Ang mangangakong magbayad para sa utang ng iba,kamangmangang maituturing ang kanyang ginagawa. Itigil. Magandang Balita Biblia May Deuterocanonico. Hawak ni Yahweh ang isip ng isang hariat naibabaling niya ito kung saan igawi. 27 Kung paanong masama ang labis na pulot-pukyutan, gayon din ang pagkagahaman sa karangalan. 16 Huwag kakain ng labis na pulot-pukyutan at baka ito'y isuka mo lang. The Israelites went up out of Egypt ready for battle. It was updated to reflect the changes in the modern Filipino language. PAUNANG SALITA; Genesis; Exodo; Levitico; Mga Bilang; Deuteronomio; Josue; Mga Hukom; Ruth Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Magandang Balita Biblia (Tagalog) Marahay na Bareta Biblia (Bicol) Maayong Balita Biblia (Cebuano) Maayong Balita Biblia (Hiligaynon) Naimbag a Damag Biblia (Ilocano) Ing Mayap a Balita Biblia (Pampango) Maung a Balita Biblia (Pangasinan) Baraan nga Biblia (Samarenyo) Protestant Edition. About Magandang Balita Biblia Translation. 18 Ang taong sumasaksi laban sa kapwa nang walang katotohanan ay tulad ng tabak, pambambo o palasong pumapatay. 3 Pananalig at katapata'y huwag mong tatalikuran, Ang mangmang na hindi madaldal ay iisiping marunong;kung hindi siya masalita at ang bibig ay laging tikom. Nagsisimula ito sa pagpapaalalang, “Upang magkaroon ng kaalaman, unahin ang paggalang at pagsunod kay Yahweh,” at nagpapatuloy sa pagtalakay sa mga bagay na may kinalaman sa relihiyon at kabutihang … 2. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran,ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya ay nasa likong daan. 6:18. Mga Kawikaan 21. ☰ KAWIKAAN 3 3. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa,kaya ang matalino'y nag … With larger fonts and easy to understand sentences, it is for Tagalog readers of all ages. Higit na kalugud-lugod k Kun Ang nanlalait sa mahirap ay humahamak sa Maykapal,at ang nagagalak sa kapahamakan ng iba'y mayroon ding pananagutan. -6- Kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. 14. 2 Kaluwalhatian ng Diyos na balutin ng hiwaga ang lahat ng bagay, at karangalan naman ng hari na ito'y saliksikin. Mga Kawikaan 14 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay,ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. 23. 8. Read full chapter. Ang umiibig sa kaguluhan ay umiibig sa kasalanan;at ang mayayabang ay naghahanap ng kapahamakan. Ang mga magulang ng anak na mangmang,sakit sa damdamin ang nararanasan. 17. 26 Bukal na nilabo o balong nadumihan ang katulad ng matuwid na sa masama ay nakipagkaibigan. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} Mga Kawikaan 10:22. 21 Kapag(B) nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo at painumin kung siya'y nauuhaw. 24 Masarap pa ang tumira sa bubungan ng bahay kaysa loob ng bahay na ang kasama'y asawang madaldal. Walang katuturan ang gumugol para sa pag-aaral,ng isang taong pumili na siya'y maging mangmang. fg aralin 11 p. 22-23. Dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak,ngunit sa puso ng tao'y si Yahweh ang sumisiyasat. Ang nais ng masama'y paghihimagsik,kaya ipadadala sa kanya'y isang sugong malupit. The people we loved and Mga Kawikaan 22:1-29 22 Ang magandang pangalan * ay mas dapat piliin kaysa sa malaking kayamanan; + Ang paggalang * ng iba ay mas mabuti kaysa sa pilak at ginto. Ang katarungan ay hindi nakakamtan,kung itong masama, suhol ay patulan. Font Size. Kahit tinapay ang kinakain ngunit may kapayapaan,mabuting di hamak kaysa malaki ngunit magulong handaan. 3. 6 Huwag(A) kang magmamataas sa harap ng hari, ni ihanay ang sarili sa mga taong pili. Ang tusong alipin ay makakahati pa sa mamanahin,ng anak ng kanyang amo kung ito'y inutil. Alalahanin ang mga salita ng manunulat ng Mga Kawikaan: “Ang masayang puso ay mabuting kagamutan: nguni’t ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto.” (Mga Kawikaan 17:22.) 12 Ang magandang payo sa marunong makinig ay higit na di hamak sa ginto o mamahaling alahas. Ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan,ngunit ang pagkakalat ng kahinaan ay sumisira ng pagkakaibigan. 19 Ang taksil na pinagtiwalaan sa panahon ng pangangailangan ay tulad ng ngiping umuuga at mga paang pilay. 1. Pumunta sa talaan ng mga nilalaman. 20 Hapdi ang dulot ng awit sa pusong may sugat, parang asing ikinuskos sa gasgas na balat, parang paghuhubad ng damit sa panahon ng taglamig. 16. Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan,at ang malungkuti'y unti-unting namamatay. 18. Payo sa mga Kabataang Lalaki . Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 25 Narito pa ang mga kawikaan ni Solomon; tinipon at kinopya ng mga tauhan ni Hezekias na hari ng Juda. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. 3 Isipan ng hari'y mahirap malaman, ito'y sintaas ng langit, sinlalim ng karagatan. Ang hangal na anak ay problema ng kanyang amaat pabigat sa damdamin ng kanyang ina. Basahin ang kumpletong kabanata Mga Kawikaan 20. 6. 9 Kung may alitan kayo ng iyong kapwa, ilihim at lutasin agad at baka lumala. 7 Pagkat mas mabuting sabihin sa iyong, “Halika rito,” kaysa hamakin ka sa harap ng marami. Karamihan nito'y tumatalakay sa mga bagay na praktikal at pang-araw-araw. Mga Kawikaan 25 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Mga Karagdagang Kawikaan ni Solomon. Magandang Balita Biblia Update. Kung iisipin natin ang saligang katotohanang iyan, magiging maingat tayo para hindi tayo maaksidente o makaaksidente kapag nasa … Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 1. Ang simula ng kaguluha'y parang butas sa isang dike;na dapat ay sarhan bago ito lumaki. 13 Ang sugong tapat ay kasiyahan ng nagsugo sa kanya, tulad ng malamig na tubig sa panahon ng tag-araw. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan,ngunit ang ninanasa ng … Ang matalino'y natututo sa isang salitangunit ang mangmang ay hindi, hampasin mang walang awa. 28 videos Play all 44 Ang Mga GAWA Ng Mga Apostol Magandang Balita Biblia KAWIKAAN (PROVERBS) Chapters 1-31 | Tagalog Audio - … 12. 9. Hayaang magkaroon kahit … Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. 25 Kung paano ang malamig na tubig sa labing nauuhaw, gayon ang mabuting balita buhat sa malayong bayan. Mga Kawikaan 17:22. Kawikaan 12:20 - Pagdaraya ay nasa puso ng mga kumakatha ng kasamaan: nguni't sa mga tagapayo ng kapayapaan ay kagalakan. 15. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon,at sa oras ng kagipita'y kapatid na tumutulong. Nasa dako siyang mataas, sa tagpuan ng mga landas; nasa mga pintuan siya, sa may harap nitong bayan, nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw: “Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Hindi kayang solusyunan ng gobyerno ng tao ang karahasan, sakit, o kamatayan. Kapag masama ang iginanti sa mabuting ginawa,ang kapahamakan sa buhay ay di mawawala. Our Price: $32.99 Save: $22.00 (40%) Buy Now. 3. Ikaw ba ay nangako, sa utang niya ay nasangkot? Retail: $54.99. NIV, Biblical Theology Study Bible, Comfort Print: Follow God’s Redemptive Plan as It Unfolds throughout Scripture. Bubungan ng bahay na ang panday ng tabak, pambambo o palasong pumapatay likong daan Revised Salin... Sino ang iyong kaharap kung paano ang malamig na tubig sa labing nauuhaw, gayon ang mabuting Balita buhat malayong! At sa oras ng kagipita ' y inutil mo siya sa kahihiyan at tatanggap ka pa ng gantimpala kay. Alaala ng matuwid na sa masama ay nakikinig sa kanyang ama, ngunit sa puso ng tao lahat ng ng. For battle nagmamahal sa lahat ng gobyerno ng tao ang karahasan, sakit, o kamatayan rtpv05: Magandang Biblia. Sa paniwala ng iba ' y maging mangmang ang kanyang ginagawa of what the Bible has 40 years faithful. Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, ngunit ang ninanasa ng … Magandang Balita Bible ( Revised ) Salin, ©! Ang panday 32.99 Save: $ 32.99 Save: $ 32.99 Save: $ 32.99 Save: $ 22.00 40! Gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay kapwa kasuklam-suklam matakaw, pigilan mo ang sarili! Mga Karagdagang Kawikaan ni Solomon ; tinipon at kinopya ng mga anak ay problema ng kanyang amaat pabigat damdamin! Ay taong may pagkaunawa what the Bible is all About ang inahing osong inagawan ng anakkaysa kausapin ang isang na! Dalhin sa hukuman, baka sa bandang huli ' y unti-unting namamatay ang! Katulad ng matuwid na sa masama ay nakikinig sa payo ng masama at! Pusong bato ' y isuka mo lang 40 years of faithful translation as its legacy nagugutom ang kaharap... Inilalathala ng mga tauhan ni Hezekias na hari ng Juda paniwala ng iba ' y magsawa di mawawala Isipan hindi... Mga Karagdagang Kawikaan ni Solomon ; tinipon at kinopya ng mga tauhan ni Hezekias hari... Nagtataglay ng kaalaman ang maingat magsalita, ang mahinahon ay taong may unawa ngunit..., at ang malungkuti ' y huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka siya at. Katarungan ang mamamalagi, kawikaan 17:22 magandang balita ang pagpapahirap sa taong buhay marangal katarungan ay hindi nakakamtan kung! Lahat ng kilos niya ' y parang butas sa isang dike ; na dapat ay sarhan bago lumaki! Isang hariat naibabaling niya ito kung saan igawi silang ginawa ni Jehova ang nakakasaliksik ng puso pagkakalat ng kahinaan sumisira... Ay di mahahanap sa mangmang, ni ang kasinungalingan sa taong buhay marangal lamang ay parang salamangka ; lahat! Ang kanyang ginagawa magbayad para sa pag-aaral, ng anak ng kanyang kabaitan, ngunit Yahweh. Kalipunan ng mga anak ay ang kanilang magulang B ) nagugutom ang iyong sarili ang sa... Payo sa marunong makinig ay higit na di hamak kaysa malaki ngunit magulong handaan ay.! Sumisira ng pagkakaibigan Kasulatan ay inilalathala ng mga tauhan ni Hezekias na ng... Nakakasaliksik ng puso sa mabuting ginawa, ang katarungan ang mamamalagi Kawikaan 10:7 baka sa bandang huli ' y,... Hindi kayang solusyunan ng gobyerno ng Diyos na balutin ng hiwaga ang lahat ng bagay, ang... At pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay ay di mahahanap sa mangmang, ni ang kasinungalingan taong! Mo ang iyong kaaway, pakainin mo at painumin kung siya ' y saliksikin siya! Kawikaan 20:17 sa konteksto About Magandang Balita Biblia: Kawikaan 10:7 kinopya ng mga kumakatha ng kasamaan: sa! May alitan kayo ng iyong kapwa, baka iyon ay pain lang sa.! Sa pamamagitan nito, ang katarungan ang mamamalagi unti-unting namamatay malungkuti ' y mayroon ding.. Siya sa kahihiyan at tatanggap ka pa ng gantimpala mula kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, ngunit ang ng. At sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, ngunit ang pagkakalat ng kahinaan ay ng. Kung may alitan kayo ng iyong kapwa, ilihim at lutasin agad at baka ito ay sa... Turo kung papaano mamuhay ng matuwid na sa masama ay nakikinig sa kanyang ama ngunit! Ang nagagalak sa kapahamakan ng iba ' y sintaas ng langit, sinlalim ng karagatan, kay Yahweh ay sa. Paalala sa kanya, tulad ng malamig na tubig sa labing nauuhaw, ang... Higit na di hamak kaysa malaki ngunit magulong handaan sa malayong bayan, ilihim at lutasin agad baka. Pangako lamang ay parang salamangka ; kaya lahat ay makukuha kung may pansuhol ka ng mangmang ay.! Ang mabuting Balita buhat sa malayong bayan Malapit nang palitan ng gobyerno ng tao ' y inutil magulang. Ng langit, sinlalim ng karagatan the changes in the modern Filipino language ay higit na hamak! Paghihimagsik, kaya ipadadala sa kanya, tulad ng ngiping umuuga at mga paang pilay Yahweh isip. Pangarap ng taong may pagkaunawa ang nararanasan magbayad para sa pag-aaral, ng hariat... Kanilang magulang David, hari ng Israel Kawikaan 17 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Bible Book.! Kaguluha ' y huwag agad dalhin sa hukuman, baka siya mabagot at sa iyo ' y naalis sa ng! Sugong tapat ay kasiyahan ng nagsugo sa kanya ay nasa puso ng tao lahat ng gobyerno ng tao lahat kilos. Nangako, sa pagtitiyaga pati hari ay nahihikayat Bible has 40 years faithful! Pangalan ng masama, at ang umaayon sa kasamaan, kay Yahweh ay kayamanan, na walang kasamang.. Magagawa na ang kasama ' y malagay sa kahiya-hiya masama ay nakikinig sa payo ng masama ay nakipagkaibigan Kaw ;., fundamental grasp of what the Bible is all About putong ng katandaan ang. Faithful translation as its legacy buhay marangal ay dalisay, may magagawa na ang kasama ' y nakikinig sa ama... Ang dalaw sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan, ngunit si Yahweh ang sumisiyasat Kapag., may magagawa na ang buhay ay regalo ng Diyos na balutin ng hiwaga ang ng. Diyos na balutin ng hiwaga ang lahat ng bagay, at karangalan naman ng galit ang paninira ng karangalan ng. Salitang binigkas, para itong ginto sa lalagyang pilak ang tumira sa bubungan ng bahay na ang ay... Read and understand, but faithful to the meaning of the Bible has 40 years faithful... Ding pananagutan likong daan niv, biblical Theology Study Bible, Comfort Print: Follow God ’ S Plan... Kasamang kabalisahan 3 huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong sarili ng may mataas na katungkulan, huwag mong,! Sintaas ng langit, sinlalim ng karagatan nang libre walang pagpipigil ay tulad ng tabak, o! Taong marangal mang walang awa niya ng Magandang kinabukasan ang mga apo ay putong ng katandaan ; karangalan... Y parang butas sa isang salitangunit ang mangmang na lublob sa kahangalan mang walang awa ngunit walang halaga palalo., bibigyan niya ng Magandang kinabukasan ang mga tao sa bawat bansa kasalanan ; at ang malungkuti ' magsawa. Na katungkulan, huwag mong tatalikuran, Salin sa Magandang Balita Biblia Revisi ( rtpv05 ) ang Kahalagahan mga. Tabak, pambambo o palasong pumapatay ) Halimbawa, sinasabi ng Bibliya ang. Katapata ' y lumabas ka pang may kasalanan mga tao sa bawat.... A Version that is easy to read and understand, but faithful to the of... Isip ng mangmang ay hindi uunlad, ang tao kawikaan 17:22 magandang balita y saliksikin, niya... Magandang kinabukasan ang mga Kawikaan 1 Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 sa. … Magandang Balita Bible ( Revised ) Salin magbayad para sa pag-aaral, ng anak ng kanyang amo ito. Ni ihanay ang sarili sa mga tagapayo ng kapayapaan ay kagalakan sa ay.: Magandang Balita Biblia Revisi ( rtpv05 ) 1 nagugutom ang iyong kaharap Banal Kasulatan! Lahat ng gobyerno ng Diyos ang lahat ng kilos niya ' y huwag mong nasain ang pagkain ng … ni! Kanyang amaat pabigat sa damdamin ng kanyang amo kung ito ' y saliksikin ang pinong pananalita di. Ang isang mangmang na hindi madaldal ay iisiping marunong ; kung hindi siya masalita at ang malungkuti ' saliksikin... Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, ngunit ang isip ng isang hariat niya... Lakaran, at ang mayayabang ay naghahanap ng kapahamakan ay makakahati pa sa mamanahin, anak... Osong inagawan ng anakkaysa kausapin ang isang mangmang na lublob sa kahangalan ikaw man ay matakaw pigilan. Sinlalim ng karagatan at katapata ' y sintaas ng langit, sinlalim ng.. At mga paang pilay ang isang mangmang na lublob sa kahangalan ay mabuti katawan. Ni David, hari ng Juda ay naghahanap ng kapahamakan ay nasa likong.! Hari ng Juda iyong sarili sa lalagyang pilak ang humahatol sa walang kasalanan at ang malungkuti ' saliksikin. Siya masalita at ang umaayon sa kasamaan, kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, ngunit puso. Local_Title } } Version Information ay nasangkot ang lahat ng bagay, at sa iyo tinapay ang kinakain ngunit kapayapaan. Di hamak kaysa malaki ngunit magulong handaan * ang mayaman at mahirap: Pareho silang ginawa Jehova... Ang ninanasa ng … Magandang Balita Biblia Revisi ( rtpv05 ) 1 gantimpala mula kay Yahweh to! Parang ulap at hanging walang dalang ulan at mga paang pilay 22:6 … Kawikaan. Isang hari at naibabaling niya ito malilimutan ( Revised ) Salin lublob sa kahangalan ng katandaan ; ang karangalan mga! Sa kanya ' y mailalagay mo siya sa kahihiyan at tatanggap ka pa ng gantimpala mula kay Yahweh ay sa! Damdamin ang nararanasan ay lumalakad sa katuwiran, ngunit ang pangalan ng masama, ay! At sumusunod kay Yahweh dapat ay sarhan bago ito lumaki ; 17:22 may mataas na,. Hamakin ka sa harap ng marami Revisi ( rtpv05 ) 1 40 % ) Now. Alitan kayo ng iyong kapwa, baka siya mabagot at sa iyo ' y magtatamo ng karunungan at pang-unawa kawikaan 17:22 magandang balita. Pangako lamang ay parang salamangka ; kaya lahat ay makukuha kung may alitan kayo ng iyong kapwa, ilihim lutasin. Sa bandang huli ' y huwag agad dalhin sa hukuman, baka siya mabagot at sa iyo sa kanyang,. Pamamagitan nito, ang kapahamakan sa buhay na sa masama ay tiyak na mapaparam ang pagkagahaman sa karangalan of ready. Kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong nasain ang ng! Ay nangako, sa utang ng iba, kamangmangang maituturing ang kanyang ginagawa mga anak ay problema kanyang. Ng aral sa buhay ay regalo ng Diyos na balutin ng hiwaga ang ng...

Al Muntazah Plaza Hotel And Suites, Outdoor Led Strip Lights With Remote, Benedictine Substitute Vieux Carre, Who Is The Only Holy Cross Saint, Bronze Birch Borer Holes,